Torp Ellenö Fiber Ekonomisk Förening

Föreningens syfte är att etablera ett högkvalitativt bredband för bl a telefoni, TV och datakommunikation.

AKTUELLT

9. okt, 2019
Aktivering av dina tjänster hos Telia
För att du lättare skall kunna aktivera dina tjänster hos Telia har vi nu fått tillgång till ett eget supportnummer 020-221600.
Där skall det finnas utvalda kundrådgivare som fått instruktioner om vad som gäller för vårt avtal med Telia.
14. aug, 2019
Information inför byte av Tjänsteleverantör
För dig som har beställt tv, telefoni och bredband genom gruppavtal så lämnar vi ut utrustning den 24 september 2019 mellan kl.18.00 till 21.00 i Torp f.d. skola. Byte av leverantör till Telia sker under oktober månad.
Du som angett att du kommer att betala med autogiro. Glöm inte att ordna detta före 1 november (se nedan)
17. mar, 2019
Autogiro
Autogiromedgivande lämnas enklast i din Internetbank. Leta upp länken Autogiro och sök på bransch Ekonomiska Föreningar och Torp Ellenö... Kontrollera att mottagarnamn/betalningsmottagare antingen är Torp Ellenö Fiber Ek förening eller T.E.Fiber och att bankgiro är 736-6933. Det viktiga nu är att du anger rätt betalarnummer. Betalarnummer är samma som ditt kundnummer som du hittar på senaste fakturan från föreningen. Den som inte har någon Internetbank kan kontakta någon i styrelsen för att få en blankett för att fylla i alla uppgifter för ett nytt autogiromedgivande.
3. mar, 2019
Informationsmöte med ny tjänsteleverantör i Torps Bygdegård (Torp f.d. skola) den 3 april kl. 18:30. Alla medlemmar är välkomna.

Observera att alla medlemmar måste underteckna ett avtal senast 2019-04-30 med föreningen om vilka tjänster man vill ha efter 2019-11-01.
3. mar, 2019
Föreningsstämma 2019
Föreningsstämma 2019 den 5 maj kl. 15:00 i Torps Bygdegård (Torp f.d. skola). Alla medlemmar är välkomna.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen för Torp Ellenö Fiber? Kontakta valberedninge Sven Hansson 073-695 53 43 eller Gunnar Nilsson 0528-200 90
10. mar, 2018
Föreningsstämma 2018
Ordinarie föreningsstämma 2018 är den 12 april kl. 18:30 i Torp skola
8. aug, 2017
Årsmötesprotokoll
Medlemmar som önskar ta del av protokoll från fiberstämman kan beställa ett protokoll i PDF-format på föreningens e-postadress; torp.elleno.fiber@telia.com
1. nov, 2015
Alla som har problem med telefon, TV och internet måste felanmäla så att leverantören kan åtgärda eventuella fel och brister.
Ring:
TV – ring Sappa: 0774–44 47 44
Internet – ring Riksnet: 0770–33 99 33
Telefoni – ring Riksnet: 0770-33 99 33
16. sep, 2015
Där kan du bl a läsa om sommarens driftsstörningar och åtgärder för att avhjälpa dessa.