Torp Ellenö Fiber Ekonomisk Förening

KALENDER

Informationsmöte med ny tjänsteleverantör i Torps Bygdegård (Torp f.d. skola) den 3 april kl. 18:30. Alla medlemmar är välkomna.

 

Föreningsstämma 2019  den 5 maj  kl. 15:00 i Torps Bygdegård (Torp f.d. skola). Alla medlemmar är välkomna. 

Är du intresserad av att vara med i styrelsen för Torp Ellenö Fiber? Kontakta valberedninge Sven Hansson 073-695 53 43 eller Gunnar Nilsson 0528-200 90