Torp Ellenö Fiber Ekonomisk Förening

Arkiv Grävning

Fiberomvandlare - Bild och förklaring

Klicka på länken för att läsa mer om fiberomvandlaren.

Fiberomvandlare.

Instruktion för håltagning i vägg

Öppna länken och läs intruktion för håltagning i vägg.

Instruktion

Slangdepå

Slang och markeringsnät finns att avhämta för er som gräver på egen tomt. Kontakta Mats Jansson Ellenö Gård, 070-2657694, för information och överenkommelse om avhämtning.

Grävdjup

När slang grävs ner på egen tomt bör grävdjupet vara minst 35-40 cm. Om slangen ligger där den kommer att belastas av t ex fordon bör grävdjupet vara minst 60 cm.

Tänk på att undersöka om det finns ledningar för el, tele eller vatten innan grävstart!

Markering vid tomtgräns

För att man ska veta var gräventreprenören slutar gräva mot egen tomt kommer entreprenören att göra en tydlig färg- eller pinnmarkering vid gränsen.

Fiberanslutning på egen tomt - erbjudande

Ted Flinks Gräv & Transport utför fiberförläggning på uppdrag av Torp Ellenö Fiber Ekonomisk förening. I entreprenaden ingår schakt fram till tomtgräns. Ted Flinks Gräv & Transport erbjuder, mot ersättning, genomförande av olika arbetsmoment som fastighetsägaren själv ansvarar för.