Torp Ellenö Fiber Ekonomisk Förening

Kundinformtaion Riksnet

Information från Riksnet
Det har konstaterats att Telefoniboxen (ATA-boxen) är känslig för de vanligt förekommande störningarna på internet så som signalbrus och felaktiga trafikanrop. Detta får i sin tur effekter på samtalskvalitén och i andra fall kan det orsaka telefoniboxen att tappa kontakten med omvärlden.
Åtgärder
Nu är det klart för alla att koppla om telefonidosan!
Omkoppling enligt instruktion på nästa sida.
Om du behöver hjälp med omkopplingen eller har något annat på hjärtat så är du välkommen att ringa till Riksnet support på telefonnummer 0770 339933 eller mejla till byalag@riksnet.se
Bra att veta
När du har gjort omkopplingen enligt instruktionerna på nästa sida så ska telefonin fungera felfritt. Upplever du fortfarande störningar så ska du ringa eller mejla supporten för att direkt få hjälp. Det kan i enstaka fall behövas en omstart på mediaomvandlaren samt telefonidosan, dvs att dra ut strömkabeln och sätta tillbaka den, men bara om telefonen inte fungerar 15min efter att omkopplingen är gjord.
Under tiden ni kopplar om i egen takt så kommer Riksnet att ringa upp alla medlemmar för att säkerställa funktion och omkoppling.
Med Vänliga Hälsningar
Riksnet

Riksnet kopplainfo

Kundinformation

Som många medlemmar uppmärksammat har vi haft kvalitetsproblem med TV och telefoni. Det har tagit orimligt lång tid för tjänsteleverantörerna Sappa och Riksnet att identifiera problemen. Nu verkar dock en lösning vara på gång, se dokumentet ”Zitius Kundinfo V1.pdf”. Beträffande telefonin innebär det att samtliga medlemmar som har kopplat telefonidosan enligt Riksnets tidigare instruktioner måste ändra inkoppling enligt dokumentet. Gör inte detta förrän ni fått besked om omkopplingsdatum från Riksnet!

 

Zititus kundifo