Torp Ellenö Fiber Ekonomisk Förening

Arkiv NYHETER

Kundinformation

2015-02-06

Som många medlemmar uppmärksammat har vi haft kvalitetsproblem med TV och telefoni. Det har tagit orimligt lång tid för tjänsteleverantörerna Sappa och Riksnet att identifiera problemen. Nu verkar dock en lösning vara på gång, se dokumentet ”Zitius Kundinfo V1.pdf”(klicka på länken "kundinformation" ovan). Beträffande telefonin innebär det att samtliga medlemmar som har kopplat telefonidosan enligt Riksnets tidigare instruktioner måste ändra inkoppling enligt dokumentet. Gör inte detta förrän ni fått besked om omkopplingsdatum från Riksnet!

 

VIKTIG information ifrån SAPPA

2015-02-08

 

Ny uppdaterad version av mjukvara till din IPTV-box.

 

Nu har vi en ny version av mjukvara 5.1rc7 till din IPTV-box Dilog DIP-701.

 

Imorgon den 9 februari kommer vi att skicka ut den nya versionen till din box.

 

Det finns tre olika scenarier för dig hur mjukvaran laddas ner, dessa tre ser du nedan.
Själva uppdateringen tar ca 10 min.

 

Det är viktigt att du inte stänger av strömmen när uppdateringen görs, då förstörs boxen.

 

Scenario 1: Boxen är i passiv standby (helt avstängd) eller strömlös.
Vid uppstart kommer boxen genast att börja ladda ner den nya mjukvara och du kommer
att se ett meddelande om detta när boxen har startat helt. Efter lyckad nedladdning kommer boxen att starta om och då starta i normalt läge med den nya mjukvaran.

 

Scenario 2: Boxen är på och du tittar på TV när den känner av att ny mjukvara finns.
Texten ”Ny firmware-version 5.1 finns tillgänglig, osv…” kommer upp på tv:n och en dialogruta med valen ”Uppdatera nu” och ”Fråga senare” syns i bild. Du behöver då stega till vänster för att markera ”Uppdatera nu” och trycka ”OK”. Efter det kommer boxen att ladda ner den nya mjukvaran. Efter lyckad nedladdning kommer boxen att starta om och då starta i normalt läge med den nya mjukvaran.

 

Scenario 3: Boxen är i aktiv standby (boxen är på men ingen bild syns på din tv).
När du startar boxen kommer texten ”Ny firmware-version 5.1 finns tillgänglig, osv…” upp
på tv:n efter en stund och en dialogruta med valen ”Uppdatera nu” och ”Fråga senare” syns 
i bild. Du behöver då stega till vänster för att markera ”Uppdatera nu” och trycka ”OK”. 
Efter det kommer boxen att ladda ner den nya mjukvaran. Efter lyckad nedladdning kommer boxen att starta om och då starta i normalt läge med den nya mjukvaran.

 

Det finns en möjlighet att din box kan starta om när du kollar på tv. Om detta skulle inträffa betyder det att boxen själv känner av när den nya mjukvaran måste uppdateras.

 

Har du några frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Vi finns på 0774-444 744 och hej@sappa.se, alla dagar 8-22.

 

Fakturering

2014-10-23

Inom kort kommer föreningen att börja fakturera.

Felanmälan per mail

2014-10-02

 

Nu har nätet varit igång en tid och många av medlemmarna har kopplat in sig på de olika tjänsterna. Vi har haft en del inkörningsproblem, framförallt med telefonin. 
Om du har problem med telefonen är det viktigt att du felanmäler. Detta för att det är viktigt att dokumentera hur mycket problem som finns.
Föreningens styrelse har haft en diskussion med Riksnet om deras support som av medlemmarna upplevts som dålig.
Riksnet har lovat, att för de felanmälningar som skickas per mail, återkomma med svar inom 24 timmar till kunden. Mail-adressen för felanmälan och support är support@riksnet.se

 

Läs mer om Riksnet support på

 

http://www.riksnet.se/static/sv/55/

 

TV-boxar delas ut

2014-07-14

Just nu pågår utdelning av TV-boxar. Leverans av TV/program-kort inklusive instruktion för hur du får igång TV-mottagningen sker under de närmsta veckorna. Har du inte fått din box eller har några frågor kan du kontakta din områdesansvarig eller någon i styrelsen.

Grävningen nästan helt klar

2014-06-26

Grävnings- och plöjningsarbetet är i stort sett klart. Återstår endast ett par små kompletteringar.

De första medlemmarna har internetanslutning!

2014-06-26

De första medlemmarna har fått klart sin internetanslutning. Du kan själv kontrollera om du fått anslutning genom att se om Fx-lampan på fiberomvandlaren lyser eller blinkar. Gör den det är din fastighet ansluten! Bild på fiberomvandlaren med förklaringstext hittar du om du klickar på länken ovan.

 

Grävinformation

2014-06-04

Allt grävningsarbete är snart slutfört.  Vi vill än en gång påminna om att det är viktigt att fastighetsägare gör grävningen på egen tomt snarast så att arbetet med att blåsa fiber kan fortsätta. I början av juni kommer sjökabel att läggas ner.

 

Fiberblåsning klar = håltagning i vägg

2014-05-01

För de fastigheter där fiberblåsningen är gjord är nästa fas i arbetet att göra hål för slang och fiber i väggen. Instruktion för håltagning finns under länken ovan och under vänstermenyn under Grävning egen tomt.

Grävning

2014-05-01

Grävningen i område 4 är i slutskedet och grävningsarbetet i område 3 har startats upp igen. Har du som bor i område 3 frågor kring grävningen kontakta områdesansvarig Jonas Ryberg, 
073-640 23 45

2014-04-19

Fiberblåsning startas v. 17 OBS! Gräv på egen tomt!

Arbetet med att blåsa fiber startas v. 17 (efter påskhelgen).
Vi vill påminna om att ni som bor i område 1, 2 och 6 att ni snarast bör vara klara med grävarbetet på egen tomt. Detta för att inte försena arbetet med blåsning av fiber.

 

2014-02-15

Årsmöte

Årsmöte för Torp Ellenö Fiber Ekonomisk förening hålls söndagen den 6 april kl. 14.00 i Torps skola. Välkommen!

 

 

Inbjudan till informationsmöte söndagen den 24 november kl 15.00 i Torps skola.

2013-11-24

Nu börjar det närma sig grävstart.

Ted Flink från Flink Gräv och Transport AB berättar om hur fiberslangförläggningen kommer att genomföras i vårt område.

Mikael Bengtsson från Quadracom presenterar utbudet av TV-, internet- och telefonitjänster i vårt fibernät.

Lägesrapport

2013-09-14

Antalet fastigheter anslutna till föreningen har succesivt ökat och idag är det 150 som betalt första insats.

Upphandlingar av både kommunikationsoperatör och gräventreprenad är i slutfasen och vi hoppas att vi tecknat avtal inom de närmsta veckorna. När avtalen är tecknade återkommer vi med mer information kring detta.

Grävarbetet har påbörjats i de sydvästra delarna av föreningens område. Vattenfall gräver ner elledningar och vi kan samförlägga våra rör med deras. Hittills har vi hunnit lägga ner 2 km rör.

 

Färgelanda kommun får bidrag 
2013-04-08

http://bohuslaningen.se/nyheter/dalsland/1.2089545-fiberfeber-i-fargelanda

 

Föreningsstämma
2013-04-08

Söndagen den 7 april höll föreningen årets ordinarie stämma.

Till ordförande valdes Mats Jansson.

Ordinarie ledamöter i föreningens styrelse är under året Peo Johansson, Inger Sanzén och Bo Pettersson. Ersättare i styrelsen är Hasse Jansson, Leif Lettesjö och Sune Johansson.

Dokumentation från mötet kommer att läggas ut på webbplatsen.

 

Beviljat stöd till Torp Ellenö Fiber
2013-03-26

Fredagen den 22 mars beviljade Länsstyrelsen i Västra Götaland Torp Ellenö Fiber stöd till bredbandsutbyggnad. Ett glädjande besked!

Vi uppmanar alla att skriva på och lämna in sina avtal snarast så att vi kan påbörja arbetet med kalkyl, upphandling och vårt gemensamma bygge av fibernätet.

Dax att teckna avtal
2013-03-10

Fiberföreningens arbete går nu in i nästa fas och det är dags att teckna avtal med de fastighetsägare som vill ansluta sig till nätet. Samtidigt påbörjar vi arbetet med att teckna avtal med berörda markägare. 

Kontakta styrelsen för information.

 

Grävstart i Grävområde 1

Grävning för slagnedläggning i föreningens nordvästra område beräknas starta upp i december-januari. Vi startar vid Björnemyr och går sedan söderut. Har du frågor och bor i området kontakta Bo Pettersson (områdesansvarig), Boda, 070-642 50 85.