Torp Ellenö Fiber Ekonomisk Förening

MEDLEMSKAP

Om du vill ansluta din fastighet krävs att du är medlem i föreningen.

För att bli medlem i Torp Ellenö Fiber Ekonomisk förening ska du kontakta någon i styrelsen. Se Kontakt.

Information om behandling av personuppgifter

GDPR gäller vid behandling av personuppgifter – till exempel insamling,registrering och lagring av personuppgifter.  

Torp Ellenö Fiber Ekonomisk förening hanterar de personuppgifter som våra medlemmar lämnar till oss för att föreningen skall  kunna fullfölja det uppdrag som är  föreningens syfte.  Föreningen har i sin tur affärsrelationer  med entreprenör för grävning,  kommunikationsoperatör och med olika tjänsteleverantörer för bredband, telefoni och TV.  För fullföljande av deras uppdrag lämnas de personuppgifter som behövs vid respektive beställning av tjänst. 

De som lämnar personuppgifter i samband med ansökan om medlemskap, ingår anslutningsavtal,  beställer tjänster av föreningen eller på annat sätt ingår affärsförbindelse med föreningen  förutsättes samtycka till  behandlingen av personuppgifter som föreningen behöver göra för att fullfölja ingångna

avtal.  Att lämna dessa uppgifter är frivilligt, men samtidigt en förutsättning för att föreningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

De personuppgifter som registreras är:  Namn, adress,  fastighetsbeteckning, telefonnummer,e-postadress, personnummer,  abonnemang inkl startdatum,  anläggningsID.

Du har rätt att en gång per år , efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om Dig.

Torp Ellenö Fiber Ekonomisk förening,

Adress: c/o Mats Jansson, Ellenö Gård 1, 458 92 Färgelanda,

Telefon:  070-265 76 94